Hårstyling.dk tillämpar följande villkor när du deltar i någon av våra tävlingar eller utlottningar - om inte annat anges. Reglerna gäller både för tävlingar som hålls av Hårstyling.dk , vilket även gäller för tävlingar på Hårstyling.dk , på sociala medier samt fysiska tävlingar på mässor och liknande.


Deltagande


Bidrag som kommer in efter deadline kommer inte att vara med i dragningen. Deadline framgår av beskrivningen av den individuella tävlingen. Du måste vara 18 år för att delta i tävlingar som hålls av Hårstyling.dk . Om det i enskilda fall finns andra regler kommer detta att framgå av den individuella tävlingsbeskrivningen. Om tävlingen inte är undantagen från åldersgränsen förbehåller sig Hårstyling.dk rätten att kontrollera vinnarnas ålder och utesluta deltagare under 18 år.
Anställda på företag som anordnar och/eller levererar priser till tävlingen får inte delta.
Anställda på Hårstyling.dk och deras hushåll får inte delta.


Priser


Priser kan inte bytas mot kontanter eller andra produkter.
Vid deltagande i tävlingar accepteras även villkoren för själva priset. Hårstyling.dk tar heller inget ansvar för priserna, inklusive ansvar för defekter, produktansvar mm.


Deltagare

Tävlingsvinnare kommer att kontaktas om inget annat anges direkt per telefon, e-post eller Facebook-messenger.
Alla deltagare i tävlingen samtycker samtidigt till registrering av sitt namn och annan nödvändig kontaktinformation. Genom att delta ges samtycke till att Hårstyling.dk får publicera namn och stad på vinnaren av en tävling på Hårstyling.dk såsom Facebook och andra medier som Hårstyling.dk använder. Endast vinnare av tävlingar med 10 vinnare eller färre avslöjas dock. Det är möjligt för alla deltagare att fritt avboka sitt deltagande i tävlingen. Genom att delta ges acceptans att personens uppgifter blir
lagras och används i samband med tävlingen. Eventuell avbokning av deltagande kan meddelas via e-post kontakt@haarstyling.dk.

Vid avbokning av deltagande raderas all data i samband med tävlingen. Därför är vinst inte längre möjligt. Vinnaren måste kontakta Hårstyling.dk inom en månad, om inget annat anges. Om vi ​​inte kan få vinnaren på ett rimligt sätt förbehåller vi oss rätten att dra en ny vinnare.

I allmänhet

Hårstyling.dk förbehåller sig rätten att ändra tävlingsvillkoren utan föregående meddelande eller
meddelande och att avbryta eller ställa in tävlingen om det finns sakliga skäl för detta.

Hårstyling.dk kan när som helst utesluta deltagare som inte följer tävlingens regler, villkor och villkor.

Hårstyling.dk ansvarar inte för ofullständig eller felaktig information som har vidarebefordrats eller distribuerats av tävlingsdeltagare och/eller tredje part i samband med deras deltagande i tävlingen.

Hårstyling.dk tar inget ansvar för att alla länkar och referenser i samband med tävlingen är korrekta och fullständiga. Hårstyling.dk ansvarar inte för skador orsakade av störningar av tekniska anläggningar eller
för förseningar eller avbrott av eventuella dataöverföringar relaterade till deltagande i tävlingen eller relaterade till användningen av tävlingspriset.
Tävlingen regleras av dansk lag, och eventuella tvister måste ställas till danska domstolar.